Produktivita montáže


Optimální poloha montérů při každém pracovním úkonu při montáži fasády – to je téma, jehož řešení jsme si vzali za úkol.

Produktivita při zachování nejvyšší bezpečnosti. Vaše fasády se skládají z modulů nebo elementů a jsou nejrůznějším způsobem ztvárněny.

Systémy pracovních lávek McUP reagují na tyto reálné požadavky montáže tím, že se samy přizpůsobí specifickým podmínkám objektu. Zde uvidíte dva z mnoha možných příkladů:

Jednostěžňová lávka

Dvojstěžňová lávka